גורמים להצלחה

היזמות הינה בין הענפים המסקרנית והמעניינים שקימים בעולם העסקים הישראלי והבינלאומי כאחד. במשך שנים רבות נעשים ניסיונות לפענח את הגנום היזמי ולגלות מה הופך עסקים למצליחים ומה הופך מקימי עסקים ליזמים בעלי כשרון הקמה וניהול של עסקים. בין הניסיונות הרבים הנעשים לאיתור הגורמים המביאים כל עסק חדש או עסק בהקמה להצלחה לטווח הארוך, מחקרים שונים ביקשו למפות את נתוניהם של היזמים ואלו הפונים לתחום היזמות.

נתונים שונים: גורם הגיל

בין הנתונים שנבדקו על מנת למפות את תכונות היזמים נמצאים מין, גיל, השכלה, סטטוס בעבודה, מצב רומנטי ועוד. הבדיקה ביקשה לאתר האם קיים מכנה משותף בין כל מקימי העסקים והיזמים. כל נתון נבחן כשלעצמו ללא תלות בגורמים אחרים וכמו כן נבדקו שילובים של נתונים מסוימים. בין כלל התכונות, נתוני הגיל אכן מצאו מכנה משותף בין יזמים שונים שהשתתפו בפרויקט. טווחי הגילאים 25-34, היו הקבוצה הפעילה ביותר מבחינת היזמות. גילאים מבוגרים יותר כבר היו בירידה מבחינת ההשקעות ביזמות.

גורם המין

מבחינת המין (gender) – עם כל הכבוד וההערכה לפעולות למען השוויון, נדמה כי תחום היזמות עדיין לא נכבד על ידי הנשים שכן רק מספר הגברים שפונים ליזמות הינו פי שניים ממספר הנשים המעורבות בפרויקטים יזמיים. נמצאה קורלציה בין רמת ההכנסה במדינה מסוימת ובין אחוז הנשים הפונות ליזמות. במדינות בהן רמת ההכנסה הינה בינונית יש סבירות כי מספר הגברים הפונים ליזמות גדול בכ-2/3 מנשים. במדינות בהן יש רמת הכנסה גבוהה ישנה הסתברות ל-33% יותר גברים מנשים הפונים ליזמות ואילו במדינות בהן רמת ההכנסה היא נמוכה, הסבירות עומדת על 44%.

גורם ההשכלה

ההשכלה של הפונים ליזמות כמעט ואינה ניתנת לאפיון באופן בינלאומי אלא מתחלקת למדינות שונות על פי נתונים ייחודיים למדינה. באופן כללי האוכלוסיה כולה מונה 30% אשר פתחו עסקים וסיימו חטיבה צעירה. במדינותב הן רמת ההכנסה היא גבוהה 57% למדו בחטיבה גבוהה ואילו רק 13% מהיזמים סיימו השכלה בחטיבת ביניים בלבד. ניכר כי יזמים משכילים יותר מפעילים את הכישורים כרכשו בלימודים ופחות מתמודדים עם סיכונים לא ברורים לעומת אלו אשר רכשו השכלה גבוהה יותר ומתמודדים עם הסיכונים השונים בצורה משכילה.